dijous, 1 de juliol del 2010

Convocatòria de Treball a Radio Televisió de Mallorca

Convocatòria de Treball a Radio Televisió Mallorca
Pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per cobrir, amb caràcter eventual i d'interinitat, les vacants de:Documentalista, Assessor/a lingüístic/a, Productor/a, Estilista, Redactor/a Ràdio, Redactor/a Televisió, Tècnic/a Ràdio, Tècnic/a Tlevisió, Dissenyador/a gràfic, Tècnic/a d'administració.
Més info: Clickau aquí
( Informació d'empresa/Oferta de Treball/ Borsa de Treball RTVM)