dimarts, 31 d’agost del 2010

Noves prestacions per als autònoms.


En aquest enllaç del BOE http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf trobareu la Llei 32/2010 aprovada recentment i que entrarà en vigor el proper 6 de novembre de 2010, que regula les prestacions que podran percebre els autònoms que per determinats motius cesin la seva activitat empresarial.

dilluns, 30 d’agost del 2010

divendres, 27 d’agost del 2010

Oferta treball

La Fundació Politècnica de Catalunya cerquen formadors per donar classes d’informàtica a nivell d’usuari a gent gran en diferents esplais i casals de Catalunya i Balears.

dimarts, 24 d’agost del 2010

dilluns, 23 d’agost del 2010

¿Has pensado en tunear tu móvil?

¿Has pensado en tunear tu móvil?
Si estás aburrido/a de que tu móvil sea igual que los demás, y alguna vez has pensado en diseñar tu propio móvil
Si te gusta el diseño gráfico, eres un profesional del diseño gráfico, siempre pensaste que tienes ideas para diseñar gadgets, eres curioso/a, inquieto/a,.. o mil cosas más que se te pueden ocurrir.
Si tienes entre entre 14 y 35 años, y además no dejas todo para última hora (el plazo finaliza el 15 de noviembre)
Si te apetece meterte en la movida de realizar hasta un máximo de dos diseños para “tunear” un móvil a través del web del concurso tunea tu móvil mediante una aplicación sencilla y divertida. Aviso… engancha !!
Si te apetece concursar por tu mejor diseño de móvil y ganar un iPhone 4 G !

Clicka aquí para más info

Premi Josep Parera

L'Obra Social de Caixa Penedès convoca la Sisena Edició del Premi Josep Parera:

Dirigit a: reconèixer públicament la trajectòria de persones i organitzacions socials que hagin destacat per la seva vocació i dedicació al servei de desenvolupament comunitari en les dimensions socials, humanitària i solidaria.

Dotació econòmic total: 100.000 euros
Informació sobre els bases de la convocatòria:http://www.premijosepparera.com

Ajudes per a estudis de POSTGRAU a la UIB


Els titulats superiors que estiguin en situació legal de desocupació es podran matricular gratis en un màster universitari oficial o en un títol propi de postgrau a la Universitat de les Illes Balears
Els ajuts són vàlids per cursar els estudis següents:
- Màsters universitaris oficials de la UIB.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada mínima de 20 crèdits i amb un preu de matrícula màxim de 180 euros per crèdit.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada inferior a 20 crèdits si tenen caràcter d’estratègics per al desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els requisits que s’han de complir per rebre l’ajut són els següents:
- Haver nascut entre l’1 de gener de 1969 i el 31 de desembre de 1983.
- Estar en possessió d’un títol universitari oficial que faculti, al país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
- Trobar-se en situació legal de desocupació.
- Tenir reconegut el dret a percebre prestació o subsidi de desocupació en el moment de formalitzar la matrícula, sense que hagi expirat en aquesta data el període durant el qual es té dret a la percepció.
- Matricular-se en un curs complet que condueixi a l’obtenció d’un títol propi de postgrau o en un màster universitari oficial de la UIB.