dilluns, 21 de febrer del 2011

Convocatòria per a la incorporació de tècnics a la UIB

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Convocatòria per a la incorporació de tècnics
Es convoquen 8 places de tècnic al següents grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears:
- Bioquímica, biologia molecular, nitrució i biotecnologia
- Relativitat i cosmologia
- Grup d'ecologia de poblacions i comunitats
- Litiasi renal i biomineralització
- Educació i ciutadania
- Enginyeria agroalimentària
- Tecnologies de la informació multimèdia
- Ciència, tecnologia i societat.

La duració del contracte serà 1 any.
Els interessats han de presentar la documentació següent:
- Instància dirigida al Vicerector d'Investigació
- Currículum, fotocòpies de la titulació que es tengui i dels documents que acreditin el que s'exigeix a cada un dels perfils de les places que surten a l'anex A de la convocatòria.

El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s'estableix a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, acaba el dia 4 de març de 2011, inclòs.

La instància, juntament amb la convocatòria i els corresponents annexos, ho podeu trobar a l'Oficina de Suport a la Recerca ( campus universitari, edifici Son Lledò ) i l'adreça d'internet http://www.uib.cat/recerca/ajuts

Cursos

CURSOS GRATUÏTS PER FER FEINA EN TURISME
L'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i el SOIB ofereix cursos de franc per a persones que estan a l'atur.
Amb més formació hi ha més oportunitats de fer feina en la pròxima temporada turística.
Si hi estau interessats, trucau al 971 17 26 26 o visitau la web www.ehib.es

dijous, 17 de febrer del 2011

Curs monitor de temps lliure


CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE

Dies 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 d´abril i 1 de maig.

5 crèdits per a la UIB/UOC


Més info a ESQUITXOS S.L.

Tel. 971.559155
http://www.esquitxos.com/

dimecres, 16 de febrer del 2011

Oposicions als Serveis Ferroviaris de Mallorca

Les places ofertades per a les oposicions als Serveis Ferroviaris de Mallorca són:
- 1 plaça d'ordenança.
- 1 plaça de recepcionista.
- 1 plaça d'auxiliar de magatzem.
- 2 places d'operador tarifari.
- 10 places oficial de taller.
- 8 places d'auxilar de serveis tècnics.
- 8 places d'oficial de serveis tècnics.
- 5 places d'oficial administratiu.
-2 responsables d'àrea
.- 23 places d'auxiliar d'operacions.
- 15 places d'interventor.
- 13 places de gestor.
- 1 plaça de cap de servei de recursos humans.
- 2 places d'operador tècnic.
- 1 plaça d'operador tècnic en telemàtica.
- 1 plaça de tècnic en sistemes de telecomunicacions.
- 1 plaça en tècnic de material mòbil.
- 1 plaça tècnic en instal·lacions.
- 2 places en tècnic en infraestructures, projectes i planificacions.
- 1 plaça tècnic jurídic.
- 1 plaça tècnic en gestió econòmica.

Més info al BOIB. http://boib.caib.es/pdf/2011021/mp15.pdf

dilluns, 14 de febrer del 2011

Curs monitor de temps lliure
Curs de Monitors i Monitores de temps lliure organitzat per l´Escola de Temps Lliure Kairós.

Curs de 105h teoricopràctiques. No cal fer cap seminari/ monogràfic addicional.

Preu: 240€

Apunta’t fins dia 11 de març

Sa Nostra subvenciona amb 15€ a tots els clients de Conek-t.

Un cop superada la part teòrica cal realitzar 80h de pràctiques segons la normativa vigent.

Més info:

Fundació Kairós Acció Solidària

C/ Llorenç Villalonga, 27 07300 Inca

Telf.Fax: 971 50 76 74

www.fundaciokairos.org

info@fundaciokairos.org

Oposicions

OPOSICIONS ALS SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA

SFM CONVOCA OPOSICIONS PER COBRIR 93 LLOCS DE FEINA

Podeu trobar informació de les bases, requisits i categories a:
- oposicions.sfm.cat
- SFM. Passatge Cala Figuera, 6 Palma
- BOIB 21 de 10 de febrer de 2011

Oferta laboral

Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal per crear una
borsa extraordinària de personal funcionari interí de tècnic/a de medi ambient,
mitjançant concurs, per a l’Ajuntament de Manacor.

Fins dia 25 de febrer.