divendres, 23 de juliol del 2010

Borsa de Cursos

A la Borsa de Cursos amb crèdits de lliure configuració trobareu uns vint cursos vigents que es varen aprovar a la Comissió Acadèmica de dia 15-07-2010per ser reconeguts com a crèdits de lliure configuració.