dimarts, 29 de juny del 2010

CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR "RECUPERA'T A L'ESTIU"

CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR "RECUPERA'T A L'ESTIU"
Programa de reforç escolar destinat a alumnes de 1º i 2º ESO que s'hagin d'examinar de matèries suspeses a la convocatòria de setembre.
Matèries de reforç: LLengua Castellana, Llengua Catalana i Matemàtiques.
Calendari: del 15 de juliol al 27 d'agost, de dilluns a divendres de 9h a 13.30h
Inscripcions: Al centre triat com a preferent, del 28 DE JUNY AL 2 DE JULIOL
Centres a on es farà el reforç:
MALLORCA
Palma: IES Politècnic, IES Josep Sureda i Blanes, IES Arxiduc Lluis Salvador, IES Josep Maria LLompart, IES Antoni Maura.
Manacor: IES Portocristo
Inca: IES Berenguer d'Anoia
Calvià: IES Calvià, (Santa Ponça)
Alcúdia: IES Port d'Alcúdia