dilluns, 5 de juliol del 2010

Oferta treball per a diplomats en infermeria

LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS NECESSITA CONTRACTAR, PER A SUBSTITUCIONS
2 diplomats/diplomades en infermeria
Requisits:
- Estar en possessió de la diplomatura universitària en infermeria ( DUI)-ATS
- Tenir experiència acreditada a hospitals i/o residències de gent gran.
- Acreditar certificat B de català.

Les persones interessades han de presentar el currículum amb fotocòpies de la documentació acreditativa de la titulació, de l'experiència i de la formació al registre de la Fundació ( al carrer Morlà , 15 , bxos ) fins dia 9 de juliol a les 14h.
Les persones que s'adaptin millor als perfils sol·licitats seran convocades a una entrevista.
Les persones que no acreditin el català poden ser convocades a una prova.
Les bases de la convocatòria es poden trobar a la seu de la Fundació i al web de la Conselleria d'Afers Socials, http://aferssocials.caib.es