dilluns, 28 de juny de 2010

Cursos de català a l´estiu

El COFUC convoca cursos de Català a l'estiu:
Nivells que s'imparteixen:
■ Nivell inicial (A)Curs per a persones no catalanoparlants que volen adquirir un domini bàsic de la llengua que els permeti participar en situacions comunicatives de la vida quotidiana. Aquest curs prepara per al certificat A de la Direcció General de Política Lingüística.
CURSOS PER A ESTRANGERS
■ Nivell I: Curs per a persones que tinguin coneixements nuls o molt escassos de llengua catalana.
■ Nivell II: Curs per a persones amb coneixements mínims de català.
TERMINI D'INSCRIPCIONS: OBERT A PARTIR DEL 21 DE JUNY