divendres, 24 de setembre del 2010

Convocatòria de dues places de monitors de l´Escola Municipal de Música de Capdepera


AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DE MONITORS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAPDEPERA
La present convocatòria té per objecte la selecció i contractació, a temps parcial per obra i servei de dos monitors/es de música en les especialitats de clarinet i saxofó.
Els requisits exigits als aspirants, així com les bases de la convocatòria poden consultar-se a l'Ajuntament en horari d'oficina.
Les sol·licituds per participar a les proves selectives es dirigiran a la Batlia, i seran presentades en el Registre d'aquest Ajuntament, en el termini de cinc laborals, comptans a partir del mateix dia de la publicació de l'anunci de la convocatòria a premsa.