dimarts, 9 de desembre de 2008

Atenció ESTUDIANTS UNIVERSITARIS!

Atenció ESTUDIANTS UNIVERSITARIS!

S´ha publicat al BOIB la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de desembre de 2008, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2008-2009.Podeu consultar-ne les bases a:http://boib.caib.es/pdf/2008173/mp12.pdf.
Més informació al Punt d'Informació Universitària (PIU).